for-consult-organiseren-1280x350px

FOR CONSULT

professionals in:

FACILITEREN

REALISEREN

ORGANISEREN

Professionals in Organiseren

Samen naar het gewenste resultaat

for-consult-vrouw-1280x350px

Kennis en kunde die bijdragen aan
het resultaat van uw onderneming!

for-consult-man-1280x350px

Professionals in Organiseren

met een frisse blik kijken naar de situatie,
inbrengen wat nodig is en verbindingen leggen
om het vooraf bepaalde doel te bereiken

for-consult-team-1280x350px
Lees meer

Faciliteren – Organiseren – Realiseren. Het is allemaal zo vanzelfsprekend, maar toch! Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken waar en waarom het mis gaat in het bedrijfsproces. Juist dan is het goed om vanaf het begin een vaste partner te hebben, met wederzijds vertrouwen en respect, die kan bijdragen om het uiteindelijke doel te realiseren.

Jan Dijkman

Wie zijn de professionals?

  • Een inbreidingslocatie in Zeeland dat al 10 jaar in ontwikkeling stil lag omdat er onvoldoende visie was over de aanpak. Dit heb ik ter hand genomen en vlot getrokken. 3 jaar later was de locatie bebouwd.
  • De bouw van een brandbluskelder, gedeeltelijk onder water met open verbinding naar kanaalarm. Binnen 4 maanden gerealiseerd met gedoogsteun van de overheden.
  • Directievoering sloop en bodemsanering van een grote slachterij. Terreinoppervlakte ca. 8 ha. CKW verontreiniging gesaneerd d.m.v. gestimuleerde biologische afbraak.
  • Directievoering, ontwerp en uitvoering sanering en herinrichting voormalig schrootterrein. Oppervlakte 5 ha.
  • Herinrichting terrein rond zorginstelling. Alternatieven aangedragen om zo tot 15% te kunnen bezuinigen zonder afbreuk te doen aan het esthetisch ontwerp van een gerenommeerde architect
  • Ondersteuning en begeleiding MKB-bedrijf bij reorganisatie
  • Ondersteuning , begeleiding en realisatie omvorming voormalig pluimveebedrijf naar woonlocaties. (rood voor rood regeling)
  • Succesvol toepassen herstructurering management bij recreatiebedrijf. Hier komen spin-offs uit voort naar onder andere horecabedrijven.